Informace

TBC Série - Bílsko

P R O P O Z I C E

Pořadatel: Roučkovic

Místo konání:
Bílsko

Termíny konání:
sobota 25.11.2017

Start:
Dětské kategorie: od 11:45
Kadetky, Kadeti, Juniorky, Ženy - 13:00
Junioři, muži - 13:00
Po dojetí všech závodů proběhne slavnostní vyhlášení celé série v kulturním sále Bílsko.

Přihlášky:
Na místě v den startu.

Parkoviště:
Na vyznačených místech nedaleko trati

Startovní čísla:
Výdej v místě registrace.

Startovné: 
Děti a mládež do 14 let 50,-Kč; 
kadeti, kadetky, junioři a juniorky 150,- Kč; 
muži a ženy registrovaní v TBC sérii 2017: 150,-Kč, 
příchozí neregistrovaní: 250,-Kč.

Předpis:
Závodí se dle pravidel TBC série 2017 a tohoto rozpisu. Start je možný i na MTB. Každý závodník jede na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Startující i po dojetí o jeden okruh nebudou odvoláváni. Rozhodující je počet ujetých okruhů a pořadí v kategorii.

Ceny:
Věcné pro první tři v kategorii

Kontakt:
606 243 303

Pár fotografií k závodu